Skip to main content

A Historian's Oeuvre in the Context of Historiography. In Memoriam of György Szabad

Conference
The CEU Campus
Friday, September 2, 2016, 9:00 am – 8:00 pm

The language of the conference is Hungarian.

Egy történetírói munkásság historiográfiai kontextusban

9.00-9.15.
Bevezetés (Dénes Iván Zoltán, Trencsényi Balázs)

I. Könyvek

 • 9.15. - 9.35.
  1. A tatai és gesztesi Eszterházy uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957.
  Kaposi Zoltán
 • 9.35-9.55
  Felkért hozzászólók: Fónagy Zoltán, Fülöp Éva Mária
 • 9.55- 10.20. Vita

 • 10.20-10.45. Szünet
 • 10.45-11:05.
  2. Az önkényuralom kora.
  Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-61).  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.
  Az önkényuralom kora (1849-1867). In: Magyarország története tíz kötetben.  Magyarország története, 1848-1890. Főszerk. Kovács Endre, szerk. Katus László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. I. 435-768.
  Miért halt meg Teleki László? Helikon Kiadó, Budapest, 1985. /Labirintus/.
  Deák Ágnes
 • 11:05-11:55.
  Felkért hozzászólók: Frank Tibor, Pelyach István, Ress Imre  
 • 11:55-12:45. Vita

 • 12:45-14:00 Ebédszünet
 • 14.00-14.20.
  3.
  Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Kossuth Könyvkiadó – Magyar Helikon, Budapest, 1977.
  Miru György
 • 14:20-14:40. Felkért hozzászólók: Dobszay Tamás, Pajkossy Gábor
 • 14.40-15:30. Vita

 • 15:30-15:55. Szünet

II. Háttér, kapcsolatok, álláspontok

 • 15:55-16:15. 1. Az erdélyi társadalmi háttér
  Gidó Attila
 • 16:15-16:35. 2. Egy kapcsolat története: Szabó István és Szabad György
  Orosz István
 • 16:35-16:55. 3. Hatás vagy párhuzam? Bibó István és Szabad György
  Kovács Gábor
 • 16:55-17:40 Vita

 • 17:40-17:55 Szünet

 • 17:55-18:15. Kiegyezés-vita: Szabad György és Hanák Péter vitája
  Gergely András
 • 18:15-18:35 Szabad György és Kosáry Domokos vitája
  Hermann Róbert
 • 18:35-19:00. Vita

III. Előfeltevések, kontextusok, tanulságok

 • 19:00-19:20. 1. Közép- és kelet-európai nemzeti liberális párhuzamok
  Trencsényi Balázs
 • 19:20-19:40. 2. Minták és kánonok: konklúziók és kutatási feladatok
  Dénes Iván Zoltán