Skip to main content

Workshop: Erik Fügedi, a Central European historian

Workshop
Thursday, September 22, 2016, 10:00 am – 8:00 pm

The workshop commemorates the 100th birth anniversary of Erik Fügedi (1916-1992), one of the most innovative medievalists of twentieth-century Hungary. In János M. Bak’s words, “Erik Fügedi belongs to that generation which inherited both the values and problems of historical Hungary and tried to rescue its intellectual achievements while overcoming its national and social prejudices.” For achieving this, Fügedi used not only the toolkit of a well-trained historian and archivist, but applied already in the 1970s the fundamentally new agenda of the Annales school: sociological, anthropological and even psychological approaches to medieval society, as well as quantification, complex statistical analysis and demographic perspectives .

The event gathers as speakers first and foremost former colleagues and close collaborators, as well as some students of Erik Fügedi.

 

1. szekció / Session 1

10.00 – 11.40 ELTE BTK Kari Tanácsterem, Elnök: Klaniczay Gábor

(magyar nyelven / in Hungarian)

10.00 – 10.20 Csukovits Enikő (MTA BTK TTI/Magyar Történelmi Társulat): Fügedi Erik szellemi hagyatéka (köszöntő) [Erik Fügedi’s legacy – welcome address]

10.20 – 10.40 Draskóczy István (ELTE): Fügedi Erik, a gazdaságtörténész [Erik Fügedi as an economic historian]

10.40 – 11.00 Rácz György (MNL OL/PPKE): Fügedi Erik és a magyar levéltárügy [Erik Fügedi’s role in archival administration in Hungary]

11.00 – 11.20 Tringli István (MTA BTK TTI): Fügedi és történész kortársai: témák, módszerek és források [Fügedi and contemporary historiography: topics, methods, sources]

11.20 – 11.40 Faragó Tamás (Corvinus): Fügedi Erik, a történeti demográfus [Erik Fügedi’s contribution to historical demography]

11.40 – 11.50 Nagy Balázs (ELTE/CEU): Kötetek Fügedi Erik könyvtárából a CEU-ELTE Középkortudományi Könyvtárban [Volumes from Erik Fügedi’s library in the CEU-ELTE Medieval Library]

11.50 – 12.10 kérdések, hozzászólások [discussion]

12.30 – 13.30 szendvicsebéd / sandwich lunch, CEU, Október 6. utca 7, Oktober Hall / CEU, Oktober Hall, 7 Oktober 6 Street

 

Session 2 / 2. szekció

13.30 – 15.10 CEU, Room 102 (7 Oktober 6 Street), Chair: Katalin Szende

(angol és német nyelven / in English and German)

13.30 – 13.50 János M. Bak (CEU), Erik – a colleague and a guest

13.50 – 14.10 Richard Marsina – Juraj Šedivý (Univerzita Komenského, Bratislava), Erik Fügedi und die Slowakische Geschichtsforschung

14.10 – 14.30 Balázs Nagy (ELTE/CEU), Erik Fügedi’s monograph on the settling of Nyitra County (Nyitra megye betelepülése, Budapest, 1938.)

14.30 – 14.50 Gábor Klaniczay (CEU), Erik Fügedi and the Annales school

14.50 – 15.10 discussion

15.10 – 15.30 coffee break

 

Session 3/ 3. szekció

15.50 – 17.30 CEU, Room 102 (7 Oktober 6 Street), Chair: Julia Burkhardt (Heidelberg University) (angol nyelven / in English)

15.30 – 15.50 Beatrix F. Romhányi (KRE) – Béla Zsolt Szakács (PPKE/CEU), From kindred monasteries to the mendicants: Erik Fügedi’s contribution to the research on monasticism

15.50 – 16.10 Katalin Szende (CEU), “Das mittelalterliche Ungarn als Gastland” – Erik Fügedi’s research on medieval urban society

16.10 – 16.30 Damir Karbić (Croatian Academy of Sciences), Erik Fügedi’s research on the history of the nobility and its impact on Croatian scholarship

16.30 – 16.50 József Laszlovszky (CEU), “Castle and Society in Medieval Hungary”

16.50 – 17.10 discussion

 

Book launch

17.30 – 18.30 CEU,  Room 102 (7 Oktober 6 Street)

(angol nyelven / in English)

 Medieval Buda in Context (Edited by Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende, András Vadas) Leiden: Brill, 2016.

Round table discussion coordinated by Martyn Rady (University College, London). Participants: Julia Burkhardt (Heidelberg University), Veronika  Novák (ELTE), Zoë Opačić (Birkbeck College, London)

 

RECEPTION

18.30 – 19.00 CEU,  Oktober Hall (7 Oktober 6 Street)

Wine and cheese reception