Skip to main content

Történeti kertek és vízrendszerük: A Versailles-i medencék és szökőkutak egy tájépítész szemével

Friday, November 11, 2016, 3:30 pm

Szántó Catherine tájépítész az Egyesült Államokban végezte tanulmányait, majd Franciaországban, először egy tájépítész cégnél majd egy önkormányzatnál és egy megyei tanácsadó egyesületnél (http://epiteszforum.hu/caue) dolgozott. Jelenleg a  Paris—La Villette Építészkar Építészet-Környezet-Táj kutatócsoportjának tagja. Kutatói érdeklődésének központjában a mozgás közben létrejövő térélmény esztétikája áll. Doktori disszertációját a versailles-i kert sétaélményeiről írta. Meghívott kutatóként tanulmányozta a velencei lagúnákat, egy svédországi kísérleti erdőt és a japán kerteket is. A jelen előadás a Versailles-ról szóló doktori disszertáció egyik témájának továbbgondolása.

A XVII. század második felétől XIV. Lajos Versaille-t egy vadászatra alkalmas, de folyóktól távoli, mocsaras völgyben hozta létre. A hálátlan helyszín kertté varázslása, amint azt a kortársak is feljegyezték, látványos és költséges beavatkozásokkal járt. Az egyik legnehezebb feladat a király kívánságára állandóan növekvő számú szökőkút vízigényének kielégítése volt. A király mérnökei a vízellátás növelését olyan nagy léptékű munkálatokkal tették lehetővé, amelyek a kertnél jóval nagyobb terület vízgazdálkodását változtatták meg. Az elmúlt évtizedben ezeknek a munkálatoknak nyomait a Versailles-környéki települések helyi örökségként ismerték fel és kezdték védeni.