Skip to main content

Asasello Quartet Concert I / Transparent Sound New Music Festival

Concert
Asasello Quartet
Sunday, January 12, 2020, 8:00 pm – 9:30 pm

Rostislav Kozhevnikov (hegedű/violin), Barbara Streil (hegedű/violin), Justyna Śliwa (brácsa/viola), Teemu Myöhänen (gordonka/cello)

Az est kurátora / Curator: Illés Márton

Heinz Holliger: Streichquartett (1973)

Michael Jarrell: Zeitfragmente (1998)

Illés Márton: Húr-tér I (3.Vonósnégyes) (2016/17)

 

Asasello Quartet will join this year’s festival with two concerts. The curator of the first one is Márton Illés, a composer living in Karlsruhe and Budapest. The organizers have asked him to choose pieces that have been references for his work, apart from his own composition written for the ensemble, and premiering in Hungary. 

“The main focus of the Cologne-based Asasello Quartett’s concert in Budapest is Heinz Holliger’s first string quartet, written in 1973. The Swiss oboist-composer’s more than 30-minute-long composition is one of the most vigorous a most revolutionary creations in the history of string quartets.  Helmut Lachenmann describes it this way: “A radical syntactic representation of a sound and noise world that was previously considered to be exterritorial, within the framework of the traditional genre, in which the speechlessness of the individual, broken by society. is thematized in the process of extinguishing, disappearing and becoming silent.” It could be said that the piece exploits every possible sound and alternative modes of articulation of string instruments, with its excessive creativity, richness of material and colour - all of this within the monumental structure of a dramatic conglomerate.

Zeitfragmente (Timepieces) is a composition by Jarrell Michael, another Swiss composer, which pushes the boundaries of how we sense time and processes in time. The musical segments are heavily contrasting, and they change their textures and energies suddenly, creating separating and connecting timelines in the listener’s memory.

The first stop of my multipart, continuously expanding string quartet is the Húr-tér I.  (String-Space I) With instruments in hand, I have personally experimented with the ever-changing and developing sounds, movements and technical solutions, which have matured into an individual language over time, and which come together into organically built, stretched, cathartically shaped forms, creating processes and gestures resembling psychophysical reflexes.”

(Márton Illés)

The Asasello Quartet is an european ensemble. Founded in the year 2000 by students in Walter Levin’s chamber music class at the Basel conservatory, the musicians have gone on to make a name for themselves as outstanding interpreters of the classical/Romantic repertoire, modern classical music and more. The founding four completed their formal studies with the Alban Berg Quartett and David Smeyers at the Cologne Hochschule für Musik und Tanz. Numerous accolades and awards as well as project funding grants have allowed the group to realize original concepts and to put new ideas, recording techniques and forms of concertizing into practice. Asasello programs are intelligent and sophisticated; never mainstream. If need be, “the Asasellos” will gladly jump from their chairs or out of their tuxes.

 

Az Asasello Quartet két koncertet is ad az idei fesztiválon. Az első est kurátora Illés Márton, Karlsruheban és Budapesten élő zeneszerző. Arra kértük, hogy az est programjára az együttesnek írt műve magyarországi bemutatója mellé számára referenciaértékű kompozíciókat válogasson. 

„Heinz Holliger 1973-ban írt első vonósnégyese alkotja a súlypontját a kölni székhelyű Asasello Quartett budapesti hangversenyének. A svájci oboista-zeneszerző egyik legerőteljesebb és a vonósnégyes-műfaj történetének talán legforradalmibb alkotása ez a több mint félórás darab. Helmut Lachenmann így ír róla: »Egy eddig exterritoriálisnak számító hangzás és zajvilág radikális szintaktikai megjelenítése a hagyományos műfaji keretek megtartása mellett, amelyben a társadalom által megtört egyén szótlansága a kioltódás, megszűnés és elnémulás folyamataiban ábrázolva tematizálódik.« Talán elmondható, hogy a mű hihetetlen kreativitásával, anyag és színgazdagságával minden létező, a vonóshangszerekből kihozható hangzást és alternatív játékmódot kiaknáz, mindezt egy drámai konglomerátum monumentális építményébe ágyazva.

Michael Jarrell, szintén Svájci szerző Zeitfragmente (Időtöredékek) című kompozíciója az idő, és az időben lejátszódó folyamatok érzékelésének kérdéseit feszegeti. Erősen kontrasztáló, hirtelen változó szövetű és energiájú zenei tömbök követik egymást, amelyek a hallgató emlékezetében szétváló illetve összekapcsolódó idősíkokként csapódnak le.

Több részből álló és egyre bővülő vonósnégyesem első állomása a Húr-tér I. Hangszerekkel a kezemben magam kísérleteztem ki azokat az időközben önálló nyelvezetté érett, mégis örökké változó és fejlődő hangzásokat, mozgáselemeket és technikai megoldásokat, amelyek pszichofizikai reflexeket idéző gesztusokat és folyamatokat képezve szervesen felépülő, feszített, katartikus ívű formákká állnak össze."

(Illés Márton)

 

Az Asasello Quartetet Walter Levin Bázeli Konzervatóriumban tartott kamarazene kurzusának résztvevői alapították 2000-ben. Azóta a klasszikus-romantikus repertoár, valamint modern klasszikus művek előadásával szereztek nevet magunknak. A négy alapító intézményes oktatását az Alban Berg Quartettel és David Smeyersszel fejezte be a kölni Hochschule für Musik und Tanz intézményében. Számos elismerést, díjat elnyertek, ösztöndíjaik pedig lehetővé tették az együttes számára, hogy egyedi elképzeléseiket, új ötleteket, hangrögzítési eljárásokat és koncert-formákat valósíthassanak meg. Az Asasello programjai átgondoltak és szofisztikáltak, mindig eltérnek a fősodortól. Ha úgy hozza a szükség, az „Asasellók” örömmel kiugranak székükből vagy szmokingjukból.