Skip to main content

Sport és politika a 20. században

Conference
cover
Tuesday, November 15, 2022, 1:00 pm – 7:30 pm

NOTE: This is a Hungarian-language event.


A Politikatörténeti Intézet és a CEU Demokrácia Intézet tudományos konferenciája

„Az életerős, tettrevágyó népek fiatalsága körében azért hódít a sport, mert az a legbiztosabb fokmérője a jövő, a holnap nemzedéke energiájának. S ezt mérik össze egymással, az ebben való fensőbbséget döntik el a legnemzetközibb és egyúttal érthetően a legnemzetiesebb sportviadalokban, az olimpiádokon.” – írta 1915 januárjában Az Ujság című napilapunk annak kapcsán, hogy az előző évben kitört világháború nem ért véget, mire a falevelek lehullottak, s egyre valószínűbbé vált, hogy 1916-ban – első ízben a modernkori olimpiák történetében – nem lehet megrendezni a játékokat. A háború, avagy „a politika folytatása más eszközökkel” közbeszólt, s a 20. század tanúja volt politikai okokból sporteseményeket bojkottáló és bojkottált államoknak, sportesemény nyomán kirobbant – háborús – konfliktusnak, s háború helyett megvívott sportcsatáknak. És a sport nemcsak konfliktusok gerjesztője és kerete, vagy éppen ellenséges érzelmek kifejezésének terepe volt, hanem a közeledés csatornája is, ahogy azt a desztalinizáció időszakának szovjet–amerikai sakkpartija, vagy a kínai–amerikai ping-pong diplomácia mutatja.

Történeti konferenciánk azonban nemcsak arra vállalkozik, hogy sport és politika kapcsolatát államok közötti és államokon belüli konfliktusokhoz kapcsolódva értelmezze, hanem tágabb – nemzetközi, gazdasági és társadalmi – keretekben tárgyalja. Olyan kérdéseket, folyamatokat is elemez, mint a sport globalizációja, a sport és a társadalmi nem összefüggései, a női emancipáció előrehaladása a sportvilágban, az antiszemitizmus megjelenése a sportközegben, a sport gazdaságföldrajzi vonatkozásai, s rákérdez az amatőrizmus és profizmus közötti politikai értékválasztásra is.

A rendezvényt kerekasztal-beszélgetéssel zárjuk, amelyben a fenti kérdéseket történeti megközelítés helyett – a katari labdarúgó-világbajnokság előtti napokban – a jelen felől, újságíró és sportközgazdász vendégeink segítségével világítjuk meg.


Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, itt jelezze! Köszönjük!


PROGRAM

Az egyes előadások absztraktjai a lap alján olvashatók.

13:00 – I. panel

Megnyitó

 • Mitrovits Miklós: (Hideg)háborús versengés és sport
 • Hadas Miklós: A modern sportok mint a dzsender rend hosszútávú átalakulásának indikátorai. Adalékok a modern sportok és a nemek közötti viszonylatok hosszútávú átalakulásának vizsgálatához
 • Gál Andrea: A női versenysport fejlődése és kihívásai a 20. században
 • Kormány Ákos: „A sport úri passzió, nem való a munkásságnak!” – A magyar munkásmozgalom sport ideái a 20. század első felében

Vita

15:00 – II. panel

 • Baráth Katalin: „Nincsenek már mieink”: futball- és globalizációtörténet magyar akcentussal
 • Engelberth István: Labdarúgó-Európa-bajnokságok a globalizáció és az európaizáció tükrében
 • Szegedi Péter: Futball és antiszemitizmus Magyarországon – történeti vázlat

Vita

16:30 – III. panel

 • Bolgár Dániel: Izomzsidók görbe tükörben. A zsidó sportsikerek értelmezése Magyarországon
 • Takács Tibor: Politika a pálya körül: a magyar–szovjet futballmeccsek 1945 után
 • Kiss László: Sportközpontok – központi sportegyesületek – szakszervezeti klubok

Vita

18:00 – Kerekasztal

Sport és politika itthon és a világban

Résztvevők:

 • Dénes Ferenc sportközgazdász
 • Egri Viktor sportújságíró
 • Pető Péter újságíró

Az előadásokról további részletek itt olvashatók.


Kiemelt kép: Fortepan (33174)