Skip to main content

Orbán 25 éve: A hatalom bűvöletében

Conference
cover
Tuesday, May 30, 2023, 10:00 am – 4:30 pm

Please note that this is a Hungarian-language event.


A konferenciát a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye és a CEU Demokrácia Intézet annak apropóján szervezi, hogy Orbán Viktor éppen negyedszázada szerezte meg első alkalommal a miniszterelnöki széket. Az esemény célja nem az, hogy állást foglaljon a rendszer vagy korszak vitában, amely leginkább meghatározza a közbeszédet és a tudományos vitákat a Fidesz hosszú ideje tartó kormányzása kapcsán. Éppen ellenkezőleg: egy új megközelítést ajánl a periódus vizsgálata során. Felveti annak lehetőségét, hogy valójában nem csak 2010, de bizonyos szempontból 1998 is határvonalnak tekinthető: ekkortól számíthatjuk azt az időszakot, amikor már a hatalom megtartása, majd a vezető pozíció elvesztése-visszaszerzése válik az elsődleges viszonyítási pontként Orbán számára. A rendezvény elsődleges kérdésköre tehát az, hogy miként határozza meg a hatalom a mai jobboldalt, hogyan és miért válik ez a kérdés elsődlegessé, miként változik a miniszterelnök és ideológiai hátországának képe a hatalomról és a kormányzásról az elmúlt 25 évben. A rendezvény célja nem ideológiai és politikai emlékmű állítása, hanem annak megértése, hogy egy posztszocialista politikai rendszerben miért és hogyan alakult így a hatalomkoncentráció.

A konferencia azonban egy tágabb fókuszt is kínál, amelyre szintén a 25 éves periódus egészének vizsgálata teremt lehetőséget. Megkíséreljük nem elsősorban az aktuálpolitikai események felől vizsgálni a ma regnáló kurzust, és ezzel párhuzamosan túllépni a monolit és statikus elemzési kereteken. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi változott, milyen innovációk jelentek meg, milyen fordulatok zajlottak le, milyen pálfordulások és váratlan irányváltások kísérték ezt a periódust Orbán Viktor politikájában és ideológiájában.


REGISZTRÁCIÓ ITT


PROGRAM:

Megnyitó

 • 10:00–10:15 UITZ RENÁTA, társ-igazgató CEU Demokrácia Intézet (online) és EGRY GÁBOR, főigazgató, Politikatörténti Intézet

 10:15-12:00 1. panel

Panelvezető: Unger Anna (egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar)

 • 10:15–10:35 PETŐ ANDREA (professzor, Central European University): Az illiberális tudománypolitika sikerei és kudarcai (online előadás)
 • 10:35–10:55 KISS VIKTOR (kutató, Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely): Populizmus és hegemónia-építés között
 • 10:55–11:15 KOVÁTS ESZTER (adjunktus, Bécsi Egyetem): A gender fogalom jelentősége az Orbán-rezsim hegemóniatörekvéseiben
 • 11:15–11:35 BÖCSKEI BALÁZS (kutatási igazgató, IDEA Intézet; Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet): Az orbáni politikum sajátosságai és diszkurzív konstrukciói
 • 11:35–12:00 Vita

12:00–13:00 Szünet

13:00-14:45 2. panel

Panelvezető: Turza Lili (vendégkutató, CEU Demokrácia Intézet)

 • 13:00–13:20 STEFANO BOTTONI (történész, University of Florence): A hatalom megszállottja. Orbán Viktor, mint élõ történelem
 • 13:20–13:40 ZGUT-PRZYBYLSKA EDIT (vendégkutató, CEU Demokrácia Intézet)online előadásAz Orbán-rezsim informális hatalomgyakorlásának természete
 • 13:40–14:00 ÉBER MÁRK ÁRON (habilitált egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar): Osztálycsapdában? Hogyan bővítette munkásosztálybeli szavazótáborát a Fidesz, és hogyan vált eközben az ellenzék főárama a viszonylag jómódú és képzett városi csoportok képviselőjévé?
 • 14:00–14:20 SZAKADÁT ISTVÁN (egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék): Orbán fogta csuka
 • 14:20–14:45 Vita

14:45–15:00 Szünet

15:00-16:20 3. panel

Panelvezető: Egry Gábor

 • 15:00–15:20 SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR (tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet): Miért nem érdekel már a fideszes politikai nyelv?
 • 15:20–15:40 BOZÓKI ANDRÁS (professzor, Central European University) – BENEDEK ISTVÁN (tudományos segédmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet): A tekintélyelvűség gyökerei: Az Orbán-kormánytól az Orbán-rezsimig
 • 15:40–16:00 ANTAL ATTILA (koordinátor, Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely): A normalitás felfüggesztése
 • 16:00–16:20 Vita

16:20–16:30 Zárszó