Skip to main content

Amerika-képek a 20. századi Magyarországon

Conference
cover
Friday, September 15, 2023, 9:00 am – 5:30 pm

A Politikatörténeti Intézet, a CEU Demokrácia Intézet és a Politikatörténeti Alapítvány konferenciája // Bilingual conference of the Institute of Political History, the CEU Democracy Institute and the Foundation of Political History (in Hungarian and English)

Az eseményre itt tud regisztrálni // You may register here.

Letölhető program // Download the program in English

 


PROGRAM

9:00–10:30
Az Egyesült Államok mint viszonyítási pont (in Hungarian)

Levezető elnök: TAKÁCS Róbert

 • Békés Csaba: Magyar–amerikai kapcsolatok a 20. században
 • Kalmár Melinda: Globalizációs turbulenciák. Az Amerika-kihívás
 • Sipos Balázs: Mediatizált Amerika, hétköznapivá vált Amerika
 • Vita

10:30–10:45 Kávészünet / Coffee break

10:45–12:00
The America of the Horthy era / A Horthy-kor Amerikája (in English)

Chair: Ágnes Katalin KELEMEN

 • Romsics Gergely: Országimázs és konszolidáció: Magyar vita a Horthy-korszak első éveiről az Egyesült Államokban [Country image and Consolidation: Hungarian debate about the first years of the Horthy era in the United States]
 • Friederike Kind-Kovács [ONLINE]: Egy amerikai Budapesten James Padlow és a transzatlanti gyermeksegély az 1920-as években [An American in Budapest: James Pedlow and His Transatlantic Child Relief in the 1920s]
 • Mathey Éva: Amiről a szobrok vallanak: Amerika-kép Magyarországon a két világháború között [What the statues testify about: The image of America in Hungary in the Interwar Period]
 • Vita

12:00–13:00 Szünet / Break

13:00–14:15
Cold War and the USA in Hungary / Hidegháború és az USA Magyarországon (in English)

Chair: Marsha SIEFERT

 • Lévai Csaba: Az amerikai forradalom megítélése a magyarországi történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában (1949-1989) [The assessment of the American revolution in Hungarian historical literature during the state socialist regime (1949–1989)]
 • Takács Róbert: Az Amerika-kép „olvadása” 1953 után [The „thaw” of the Image of America after 1953]
 • Glant Tibor: Az amerikai kulturális diplomácia találkozása a Kádár-rendszerrel: Ed Alexander Magyarorszégon, 1965-1966 [American Cultural Diplomacy Meets Communist Hungary: A Case Study of Ed Alexander in Budapest, 1965–66.]
 • Vita

14:15–14:30 Kávészünet / Coffee break

14:30–15:45
Amerika-képek filmkockákon (in Hungarian)

Levezető elnök: CSUNDERLIK Péter

 • Peterecz Zoltán: Határvidék a westernben Hollywoodban és Magyarországon
 • Laska Pál: „Kémek, mint mi”, avagy külföldi titkosszolgálatok megjelenése és értékelése a magyar filmekben
 • Varga Balázs: A Valahol Európában-tól a Valami Amerikáig. Magyar filmek Amerika-képe a (poszt)szocializmusban
 • Vita

15:45–16:00 Kávészünet / Coffee break

16:00–17:30
Amerika-képek Kádár-kori úti beszámolókban és emigrációban / Magyarok Amerikából, Amerikáról (in Hungarian)

Levezető elnök: LÉVAI Csaba

 • Hermann Gabriella: Az amerikai magyar diaszpórapolitikusok Amerika-képe a hidegháború alatt
 • Csunderlik Péter: „Az imperializmus fellegvárának legfellegebb várában a kapitalizmus szemmelláthatóan elevenen rothad” – Hanák Péter történész ironikus Amerika-képe
 • László Szabolcs: Magyar írók Iowában. A Nemzetközi Íróprogramban résztvevők Amerika-képe a hetvenes években
 • Vita

17:30 Zárszó / Closing remarks