Skip to main content
CEU Building

Student Engagement Office

The Student Engagement Office supports civic commitment activities at CEU.

Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | QS B-511
Mar
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | D108
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | D002 Tiered
Mar
Ana Belén Amil, Birgit Sauer, Éva Fodor
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | D-001
Mar
Anca Gheaus
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | D-001
Feb
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Nov
Nov
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Nov
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | D002 Tiered
Jun
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
May
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Apr
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium