Skip to main content
CEU Building

Student Engagement Office

The Student Engagement Office supports civic commitment activities at CEU.

Dec
Nov
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Senate Room
Apr
Budapest Site | Nador u. 15
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | QS B-511
Mar
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Mar
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | D108
Feb
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Feb
Viktor Lagutov
Vienna Campus | Quellenstrasse 51
Oct
Jan
Off-campus
Dec
Nov
David Weberman
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | B421
Nov
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | B-421
Oct
Vienna Campus | Quellenstrasse 51 | Auditorium
Jun
May
Mar
Mar
Off-campus
Feb
Off-campus